Tập tin : mexico_map.png
Bản đồ-México-mexico_map.png
300x205 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net