Tập tin : mexico-country-600x450.gif
Bản đồ-México-mexico-country-600x450.gif
600x450 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : www.maps-of-mexico.com