Tập tin : Mexico_map.gif
Bản đồ-México-Mexico_map.gif
634x323 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : www.geographyiq.com