Tập tin : Mexico_regions_map.png
Bản đồ-México-Mexico_regions_map.png
2000x1432 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org