Tập tin : mexico-map.jpg
Bản đồ-México-mexico-map.jpg
680x513 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : México
Quyền tác giả : www.padi.com