Tập tin : UNOSAT_Laos_Base_Map.jpg
Bản đồ-Lào-UNOSAT_Laos_Base_Map.jpg
4677x6623 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Lào
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org