Tập tin : laos-map-physical.jpg
Bản đồ-Lào-laos-map-physical.jpg
1200x1261 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Lào
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net