Tập tin : LAO32633.jpg
Bản đồ-Lào-LAO32633.jpg
1882x1416 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Lào
Quyền tác giả : siteresources.worldbank.org