Tập tin : laos_pol93.jpg
Bản đồ-Lào-laos_pol93.jpg
1048x1280 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Lào
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu