Tập tin : french-guiana-map.jpg
Bản đồ-Guyane thuộc Pháp-french-guiana-map.jpg
929x1132 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Guyane thuộc Pháp
Quyền tác giả : www.geographicguide.net