Tập tin : french_guiana.gif
Bản đồ-Guyane thuộc Pháp-french_guiana.gif
1008x1238 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Guyane thuộc Pháp
Quyền tác giả : images.nationmaster.com