Tập tin : 11_06%20Pale%20of%20Settlement.jpg
Bản đồ-Flying Fish Cove-11_06%20Pale%20of%20Settlement.jpg
1898x1279 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Flying Fish Cove
Quyền tác giả : digital.library.mcgill.ca