Tập tin : 6883916-north-korea-map.jpg
Bản đồ-Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên-6883916-north-korea-map.jpg
1185x1200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Quyền tác giả : us.123rf.com