Tập tin : map-of-north-korea.gif
Bản đồ-Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên-map-of-north-korea.gif
804x663 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Quyền tác giả : www.yourchildlearns.com