Tập tin : political-map-of-North-Kore.gif
Bản đồ-Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên-political-map-of-North-Kore.gif
1412x1655 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Quyền tác giả : www.ezilon.com