Tập tin : 6172435026_15250d8225_m.jpg
Bản đồ-Cộng hòa Congo-6172435026_15250d8225_m.jpg
2385x3160 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Congo
Quyền tác giả : farm7.staticflickr.com