Tập tin : 7199-050-55A79A37.jpg
Bản đồ-Cộng hòa Congo-7199-050-55A79A37.jpg
1600x1599 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Congo
Quyền tác giả : media-2.web.britannica.com