Tập tin : North-Korea-physical-map.gif
Bản đồ-Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên-North-Korea-physical-map.gif
1412x1687 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Quyền tác giả : www.ezilon.com