Tập tin : 350px-ARCHELLA_E_THERY_Img_05.png
Bản đồ-Brasil-350px-ARCHELLA_E_THERY_Img_05.png
350x356 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Brasil
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org