Tập tin : H1N1_Brazil_Map_by_Community_Outbreaks-2.png
Bản đồ-Brasil-H1N1_Brazil_Map_by_Community_Outbreaks-2.png
502x502 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Brasil
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org