Tập tin : angola-map.jpg
Bản đồ-Angola-angola-map.jpg
306x278 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Angola
Quyền tác giả : fe867b.medialib.glogster.com