Tập tin : angola-map.gif
Bản đồ-Angola-angola-map.gif
450x480 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Angola
Quyền tác giả : geology.com