Tập tin : Angola_map.jpg
Bản đồ-Angola-Angola_map.jpg
700x858 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Angola
Quyền tác giả : www.thewallmaps.com