Tập tin : Angola_cabinda_77.jpg
Bản đồ-Angola-Angola_cabinda_77.jpg
1014x1336 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Angola
Quyền tác giả : www.reisenett.no