Tập tin : Egypt_Map.jpg
Bản đồ-Ai Cập-Egypt_Map.jpg
609x600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Ai Cập
Quyền tác giả : countries.bridgat.com