Tập tin : World-Map-15.gif
Bản đồ-Thế giới-World-Map-15.gif
4450x2887 (Pixel)
GIF (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : mappery.com