Tập tin : 2004world8000.jpg
Bản đồ-Thế giới-2004world8000.jpg
8780x5264 (Pixel)
JPG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : sunnycv.com