Tập tin : world-map.jpg
Bản đồ-Thế giới-world-map.jpg
5000x3264 (Pixel)
JPG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : wallfive.com