Bản đồ - Médéa (tỉnh) (Wilaya de Médéa)

Médéa (Wilaya de Médéa)
Médéa (ولاية المدية) là một tỉnh (wilaya) của Algérie. Tỉnh lỵ là Médéa.

Tỉnh có 19 huyện (daïra), các huyện này được chia thành 64 communes hay đô thị.

 
Bản đồ - Médéa (Wilaya de Médéa)
Quốc gia - An-ghê-ri (Algeria)
Bản đồ - An-ghê-riimage.jpg
image.jpg
1408x1716
freemapviewer.org
Bản đồ - An-ghê-riAlgeria_Topography.png
Algeria_Topography.p...
1574x1507
freemapviewer.org
Bản đồ - An-ghê-riAlgeria_regions_map.jpg
Algeria_regions_map....
1959x2000
freemapviewer.org
Bản đồ - An-ghê-risatellitenkarte-algerien.jpg
satellitenkarte-alge...
2478x2177
freemapviewer.org
Bản đồ - An-ghê-riAlgeria_relief_location_map.jpg
Algeria_relief_locat...
1287x1279
freemapviewer.org
Tiền tệ / Language  
ISO Tiền tệ Biểu tượng Significant Figures
DZD Dinar Algérie (Algerian dinar) دج 2
Vùng lân cận - Quốc gia  
  •  Libyan Arab Jamahiriya 
  •  Ma-rốc 
  •  Mali 
  •  Mô-ri-ta-ni-a 
  •  Niger 
  •  Tuy-ni-di 
  •  Tây Sahara 
Đơn vị hành chính
Quốc gia, State, Vùng,...
Thành phố, Làng,...