ธงชาติตุรกี

ธงชาติตุรกี
ธงชาติตุรกี เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ที่กลางธงค่อนไปทางด้านคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีขาว มีชื่อเรียกในภาษาตุรกีว่า Ay Yıldız (ธงจันทร์เสี้ยวและดาว) และ Alsancak (ธงแดง)

ธงนี้มีประวัติความเป็นมาที่ซับซ้อนด้วยว่าธงนี้เป็นธงที่ปรากฏการใช้มาแต่สมัยโบราณ และภายหลังก็ได้นำมาใช้เป็นธงชาติของจักรวรรดิออตโตมานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบของธงจักรวรรดิออตโตมานที่ปรากฏเป็นธงชาติตุรกีในทุกวันได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2387 ในช่วงของการปฏิรูปแทนซิมัต (Tanzimat reforms) โดยมีการแก้ไขแบบอยู่หลายครั้งในช่วงต่าง ๆ ที่สุดแล้วจึงได้มีการกำหนดรูปแบบมาตรฐานของธงนี้ขึ้นตามกฎหมายในปี พ.ศ. 2479 ซึ่งเป็นลักษณะของธงที่ใช้ในปัจจุบัน

* รายชื่อธงในประเทศตุรกี

* ตราแผ่นดินของตุรกี

* อิสติกลาล มาร์ชี

ธงชาติ
ธงชาติตุรกี
ประเทศ - ตุรกี

Warning: getimagesize(/Image/Map/MP298795.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/mapnlee7/public_html/MAPNALL/article.php on line 532


Neighbourhood - ประเทศ
  •  จอร์เจีย 
  •  ซีเรีย 
  •  อาร์เมเนีย 
  •  อาเซอร์ไบจาน 
  •  อิหร่าน 
  •  เมโสโปเตเมีย 
  •  กรีซ 
  •  บัลแกเรีย