ภาษา - ภาษาพัชโต

ภาษา  >  ภาษาพัชโต

ภาษาพัชโต

ภาษาพัชโต (Pashto, Pashtoe, Pushto, Pukhto; پښتو, pax̌tō) หรือ ภาษาปุกโต หรือเรียกในเชิงประวัติศาสตร์ว่า ภาษาอัฟกัน (Afghani; افغاني, afğānī) และ ภาษาปาทาน (Pathani) เป็นภาษาแม่ของชาวปาทาน (Pashtun) ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานและแคว้นทางตะวันตกของประเทศปากีสถาน

หลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ภาษาพัชโตเขียนด้วยอักษรเปอร์เซีย-อาหรับ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ต มีการใช้อักษรละตินขียนภาษาพัชโตมากขึ้น ภาษาพัชโตมีอักษรหลายตัวที่ไม่มีในอักรเปอร์เซียอาหรับ เช่นเสียงม้วนลิ้นของ t, d, r, n จะใช้อักษรอาหรับมาตรฐาน ت د ر และ ن รวมกับพันดิกอยู่ข้างใต้ซึ่งคล้ายวงกลมเล็กๆ และยังมีอักษร ge และ xin ซึ่งใช้อักษรอาหรับมาตรฐาน ر และ س เติมจุดทั้งข้างบนและข้างล่าง

ประเทศ

ประเทศอัฟกานิสถาน

อัฟกานิสถาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกจรดประเทศอิหร่าน ทางทิศใต้และตะวันออกติดปากีสถาน ทางทิศเหนือติดเติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน ส่วนทางทิศตะวันออกสุดติดประเทศจีน อัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ระหว่างการล้มตอลิบานโดยการรุกรานอัฟกานิสถานของสหรัฐอเมริกา และความสำเร็จของโลยา จีร์กา ในปี พ.ศ. 2546 ชาวตะวันตกเรียกอัฟกานิสถานว่า Transitional Islamic State of Afghanistan อย่างไรก็ดี ภายใต้รัฐธรรมนูญของอัฟกานิสถานฉบับปัจจุบัน ประเทศนี้เรียกว่า สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก

ประเทศปากีสถาน

ปากีสถาน หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และ จีน และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นสมาชิกที่สำคัญของ โอไอซี และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง

คำว่า "ปากีสถาน" ซึ่งมีความหมายว่า "ดินแดนของชนบริสุทธิ์" ในภาษาอูรดูและภาษาเปอร์เซียนั้น มาจากการรวมชื่อดินแดนในประเทศนี้ ประกอบด้วยปัญจาบ (Punjab) อัฟกาเนีย (Afghania) แคชเมียร์หรือกัศมีร์ (Kashmir) สินธ์ (Sindh) และบาลูจิสถาน (BaluchisTAN)

ภาษา

Pashto language (English)  Lingua pashtu (Italiano)  Pasjtoe (Nederlands)  Pachto (Français)  Paschtunische Sprache (Deutsch)  Língua pachto (Português)  Пушту (Русский)  Idioma pastún (Español)  Język paszto (Polski)  普什图语 (中文)  Pashto (Svenska)  Limba paștună (Română)  パシュトー語 (日本語)  Пушту (Українська)  Пущунски език (Български)  파슈토어 (한국어)  Paštun kieli (Suomi)  Bahasa Pashtun (Bahasa Indonesia)  Puštūnų kalba (Lietuvių)  Pashto (Dansk)  Paštština (Česky)  Peştuca (Türkçe)  Паштунски језик (Српски / Srpski)  Puštu keel (Eesti)  Paštčina (Slovenčina)  Pastu nyelv (Magyar)  Paštunski jezici (Hrvatski)  ภาษาพัชโต (ไทย)  Puštu (Latviešu)  Παστού (Ελληνικά)  Tiếng Pashtun (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com