แผนที่ - Kampong Dungun

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศมาเลเซีย >  Kampong Dungun

Kampong Dungun

 

แผนที่ - Kampong Dungun

ละติจูด / ลองจิจูด : 3° 13' 0" N / 101° 19' 0" E | เขตเวลา : UTC+8 | สกุลเงินตรา : MYR | เครื่องโทรศัพท์ : 60  

แผนที่

กูเกิล เอิร์ธ-แผนที่-Kampong Dungun
กูเกิล เอิร์ธ
โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-Kampong Dungun
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-Kampong Dungun-Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
แผนที่-Kampong Dungun-OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
แผนที่-Kampong Dungun-OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads

ประเทศ - ประเทศมาเลเซีย

ธงชาติมาเลเซีย
มาเลเซีย เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์ ส่วนที่ 2 คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันออก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน วันชาติคือวันที่ 31 สิงหาคม

สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
MYR ริงกิต (Malaysian ringgit) RM 2
ISO ภาษา
ZH กลุ่มภาษาจีน (Chinese language)
MS ภาษามลายู (Malay language)
ML ภาษามาลายาลัม (Malayalam language)
TA ภาษาทมิฬ (Tamil language)
PA ภาษาปัญจาบ (Panjabi language)
TH ภาษาไทย (Thai language)
TE ภาษาเตลูกู (Telugu language)
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศอินโดนีเซีย 
  •  ประเทศบรูไน 
  •  ประเทศไทย 

ภาษา

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com