แผนที่ - โฟงาฟาเล (Funafuti)

โลก >  โอเชียเนีย >  ประเทศตูวาลู >  โฟงาฟาเล

โฟงาฟาเล (Funafuti)

โฟงาฟาเล (Fongafale) หรือ ฟองงาฟาเล เป็นเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศตูวาลู โฟงาฟาเลเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในฟูนะฟูตีอะทอลล์ ที่นี่เป็นที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาลตูวาลู และท่าอากาศยานนานาชาติตูวาลู นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง ข้อมูลบางแห่งอาจถือว่าเมืองหลวงของตูวาลูอยู่ที่โฟงาฟาเล แต่แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ถือว่าตัวเกาะปะการังฟูนะฟูตีทั้งเกาะนั้นเป็นเขตเมืองหลวงทั้งหมด

หมวดหมู่:ประเทศตูวาลู

 

แผนที่ - โฟงาฟาเล (Funafuti)

ละติจูด / ลองจิจูด : 8° 31' 2" S / 179° 7' 50" E | เขตเวลา : UTC+12 | สกุลเงินตรา : AUD | เครื่องโทรศัพท์ : 688  

ภาพถ่าย

โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
โฟงาฟาเล
1 

ประเทศ - ประเทศตูวาลู

ธงชาติตูวาลู
ตูวาลู (ตูวาลูและTuvalu) หรือเดิมเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หมู่เกาะเอลลิซ (Ellice Islands) เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ชื่อประเทศแปลว่า "แปดยืนยง" (Eight Standing Together) ในภาษาตูวาลู นอกจากนครรัฐวาติกันแล้ว ตูวาลูเป็นประเทศอิสระที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก เนื่องจากมีความสูงต่ำ (สูงสุดคือ 5 เมตร) เกาะที่ประกอบเป็นประเทศนี้ อาจจะเกิดปัญหาถ้าระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ในช่วงหลายทศวรรษข้างหน้า ประชากรอาจจะอพยพไปที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือเกาะนีอูเอซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เป็นปกครองตนเองแต่ขึ้นกับนิวซีแลนด์ที่ไม่มีปัญหาจากการเพิ่มของระดับน้ำทะเล แต่มีประชากรน้อยลง

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขรวมกับประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Constitutional Monarchy with a parliamentary Democracy) ระบบสภาเดี่ยวเรียกว่า House of Assembly ประกอบด้วยสมาชิก 15 คน มาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ปี มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากรัฐสภาเป็นหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐบาลมีจำนวนไม่เกิน 5 คน แต่งตั้งโดยผู้สำเร็จราชการ จากคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี
สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย (Australian dollar) $ 2
แผนที่  

Administrative Subdivision

นคร, หมู่บ้าน,...

ท่าอากาศยาน

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com