แผนที่ - รัฐเกดะห์ (Kedah)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศมาเลเซีย >  รัฐเกดะห์

รัฐเกดะห์ (Kedah)

เกอดะฮ์ (Kedah, قدح) หรือ ไทรบุรี มีชื่อเฉลิมเมืองเป็นภาษาอาหรับว่า ดารุลอามัน ("ถิ่นที่อยู่แห่งสันติภาพ") เป็นรัฐหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซียตะวันตก ครอบคลุมขนาดเนื้อที่ 9,425 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบใช้สำหรับปลูกข้าว รวมทั้งเกาะลังกาวี

พรมแดนของรัฐเกอดะฮ์ทางทิศเหนือติดต่อกับรัฐปะลิส และติดต่อกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลาของประเทศไทย ทิศใต้ติดต่อกับรัฐเประก์ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับรัฐปีนัง เมืองหลวงของรัฐคือ อาโลร์เซอตาร์ และเมืองของเจ้าผู้ครองคือ อานักบูกิต เมืองหลักอื่น ๆ ได้แก่ ซูไงเปอตานี (Sungai Petani) และกูลิม (Kulim) บนแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งกูวะห์ (Kuah) บนเกาะลังกาวี

 

แผนที่ - รัฐเกดะห์ (Kedah)

ละติจูด / ลองจิจูด : 6° 0' 0" N / 100° 40' 0" E | เขตเวลา : UTC+8 | สกุลเงินตรา : MYR | เครื่องโทรศัพท์ : 60  

ประเทศ - ประเทศมาเลเซีย

ธงชาติมาเลเซีย
มาเลเซีย เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์ ส่วนที่ 2 คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันออก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน วันชาติคือวันที่ 31 สิงหาคม

สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
MYR ริงกิต (Malaysian ringgit) RM 2
ISO ภาษา
ZH กลุ่มภาษาจีน (Chinese language)
MS ภาษามลายู (Malay language)
ML ภาษามาลายาลัม (Malayalam language)
TA ภาษาทมิฬ (Tamil language)
PA ภาษาปัญจาบ (Panjabi language)
TH ภาษาไทย (Thai language)
TE ภาษาเตลูกู (Telugu language)
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศอินโดนีเซีย 
  •  ประเทศบรูไน 
  •  ประเทศไทย 

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com