แผนที่ - รัฐมะละกา (Melaka)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศมาเลเซีย >  รัฐมะละกา

รัฐมะละกา (Melaka)

มะละกา (; ยาวี: ) เป็นรัฐทางตอนใต้ในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ตรงข้ามกับเกาะสุมาตรา รัฐมะละกาเป็นหนึ่งในสองรัฐของมาเลเซียที่ไม่มีเจ้าผู้ครองรัฐเป็นประมุขแต่มีผู้ว่าราชการรัฐแทน

ในอดีต มะละกาเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตกบนช่องแคบมะละกามากว่า 500 ปี มีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมโปรตุเกส ดัตช์ และมาเลย์ ได้รับการยกย่องให้เป็นนครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกาจากองค์การยูเนสโก 
ลิขสิทธิ์  วิกิพีเดีย

แผนที่ - กูเกิล

ละติจูด / ลองจิจูด : 2° 15' 0" N / 102° 15' 0" E | เขตเวลา : UTC+8 | เงินตรา : MYR | โทรศัพท์ : 60  

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com