แผนที่ - มณฑลกวางตุ้ง (Guangdong Sheng)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศจีน >  มณฑลกวางตุ้ง

มณฑลกวางตุ้ง (Guangdong Sheng)

เนื้อหาในหัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับมณฑลกวางตุ้ง สำหรับความหมายอื่นของคำว่า "กวางตุ้ง" ดู กวางตุ้ง (แก้ความกำกวม)


มณฑลกวางตุ้ง หรือ กว่างตง แบ่งการปกครองออกเป็น 21 เมืองใหญ่ 30 เมืองระดับอำเภอ 42 อำเภอและ 3 เขตปกครองตนเอง ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศ ทางใต้ติดกับทะเลจีนใต้ ใกล้กับเกาะฮ่องกงและมาเก๊า เป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ มณฑลนี้นี่เองที่ประชากรส่วนมากได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศ 100 กว่าปีที่แล้ว 

แผนที่ - มณฑลกวางตุ้ง (Guangdong Sheng)

ละติจูด / ลองจิจูด : 23° 0' 0" N / 113° 0' 0" E | เขตเวลา : UTC+8 | เงินตรา : CNY | โทรศัพท์ : 86  

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...

นคร, หมู่บ้าน,...


เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com