แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

ธงชาติญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอคอตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสำนักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490

ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสามของโลกในปี พ.ศ. 2553 ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี

 
สกุลเงินตรา / ภาษา 
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
JPY เยน (Japanese yen) ¥ 0
ISO ภาษา
JA ภาษาญี่ปุ่น (Japanese language)

แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

ละติจูด / ลองจิจูด : 35° 41' 7" N / 139° 45' 11" E | เขตเวลา : UTC+9 | สกุลเงินตรา : JPY | เครื่องโทรศัพท์ : 81  

แผนที่

กูเกิล เอิร์ธ-แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น
กูเกิล เอิร์ธ
โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่นJapan_regions_map.png
Japan_regions_map.pn...
2430x3000
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่นJapan_satellite.jpg
Japan_satellite.jpg
1557x1419
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่นjapan_pol96.jpg
japan_pol96.jpg
1080x1312
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่นTopographic_Map_of_Japan.png
Topographic_Map_of_J...
1800x1400
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่นjapan_rel96.jpg
japan_rel96.jpg
1082x1292
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-japan_map.jpg
japan_map.jpg
2550x3300
jou2100.files.wordpr...
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-Japan_map.png
Japan_map.png
2480x3372
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-Japan_Chubu_Map.png
Japan_Chubu_Map.png
2759x3000
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-large_detailed_road_map_of_japan.jpg
large_detailed_road_...
1934x2182
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-Japan-Map.jpg
Japan-Map.jpg
1934x2182
www.mappery.com
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-Japan-map.jpg
Japan-map.jpg
1809x2320
asianlifestyledesign...
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-detailed-big-size-map-of-japan-showing-cities.jpg
detailed-big-size-ma...
1771x2200
www.mytripolog.com
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-large_detailed_road_and_topographical_map_of_japan.jpg
large_detailed_road_...
1984x1953
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-map-japan-china-gall-and-inglis-1871.jpg
map-japan-china-gall...
2185x1384
www.philatelicdataba...
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-Japan-Map-1912.jpg
Japan-Map-1912.jpg
1516x1816
www.zonu.com
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-Topographic_Map_of_Japan.png
Topographic_Map_of_J...
1800x1400
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-Japan_map.jpg
Japan_map.jpg
1397x1738
map.vbgood.com
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-japan_1573_1583.gif
japan_1573_1583.gif
1755x1275
www.fas.harvard.edu
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-japan-map-2.jpg
japan-map-2.jpg
1275x1753
www.orangesmile.com
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-20120223005310!Japan_pitch_accent_map.png
20120223005310!Japan...
1250x1525
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-japan_map_shinkansen_large.png
japan_map_shinkansen...
1345x1380
www.gojapango.com
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-JP_japan_map.gif
JP_japan_map.gif
1600x1131
www.bikestyletours.c...
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-map-of-japan.gif
map-of-japan.gif
1600x1131
rossandlola.files.wo...
แผนที่-ประเทศญี่ปุ่น-map-of-japan-country.jpg
map-of-japan-country...
1285x1357
2.bp.blogspot.com
1 2 3 4 5 6 7 

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com