แผนที่ - จังหวัดบามียัน (Wilāyat-e Baghlān)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศอัฟกานิสถาน >  จังหวัดบามียัน

จังหวัดบามียัน (Wilāyat-e Baghlān)

จังหวัดบามียัน เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอัฟกานิสถาน

 

แผนที่ - จังหวัดบามียัน (Wilāyat-e Baghlān)

ละติจูด / ลองจิจูด : 35° 45' 0" N / 69° 0' 0" E | เขตเวลา : UTC+4:30 | สกุลเงินตรา : AFN | เครื่องโทรศัพท์ : 93  

ประเทศ - ประเทศอัฟกานิสถาน

ธงชาติอัฟกานิสถาน
อัฟกานิสถาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกจรดประเทศอิหร่าน ทางทิศใต้และตะวันออกติดปากีสถาน ทางทิศเหนือติดเติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน ส่วนทางทิศตะวันออกสุดติดประเทศจีน อัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ระหว่างการล้มตอลิบานโดยการรุกรานอัฟกานิสถานของสหรัฐอเมริกา และความสำเร็จของโลยา จีร์กา ในปี พ.ศ. 2546 ชาวตะวันตกเรียกอัฟกานิสถานว่า Transitional Islamic State of Afghanistan อย่างไรก็ดี ภายใต้รัฐธรรมนูญของอัฟกานิสถานฉบับปัจจุบัน ประเทศนี้เรียกว่า สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO ภาษา
UZ ภาษาอุซเบก (Uzbek language)
PS ภาษาพัชโต (Pashto language)
TK ภาษาเติร์กเมน (Turkmen language)
FA ภาษาเปอร์เซีย (Persian language)
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศอิหร่าน 
  •  ประเทศอุซเบกิสถาน 
  •  ประเทศจีน 
  •  ประเทศทาจิกิสถาน 
  •  ประเทศปากีสถาน 
  •  ประเทศเติร์กเมนิสถาน 

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com