แผนที่ - ประเทศโมร็อกโก (Kingdom of Morocco)

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  ประเทศโมร็อกโก

ประเทศโมร็อกโก (Kingdom of Morocco)

ธงชาติโมร็อกโก
โมร็อกโกมีพื้นที่ประมาณ 710,850 ตารางกิโลเมตรและประชากรกว่า คน เมืองหลวงชื่อราบัตและมีเมืองใหญ่สุดชื่อกาซาบล็องกา นอกจากนี้ยังมีเมืองสำคัญอื่น ๆ อีกอาทิมาร์ราคิช แทงเจียร์ ซาเล่ห์ แฟ็ส แม็กแน็สและ วัจด้า ในทางประวัติศาสตร์โมร็อกโกเป็นประเทศอำนาจนำภูมิภาคมีความเป็นอิสระและไม่ได้ถูกยุ่งเกียวหรือรุกรานโดยเพื่อนบ้านตั้งแต่สุลต่าน โมเลย์ อิดริส ที่ 1ก่อตั้งรัฐโมร็อกโกครั้งแรกใน พ.ศ. 1332 ประเทศถูกปกครองโดยระบบราชวงศ์และเจริญสุดขีดในช่วงราชวงศ์อัลโมราวิดและราชวงศ์อัลโลฮัดซึ่งครอบครองส่วนหนึ่งของคาบสมุทรไอบีเรียและแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ราชวงศ์มารีนิดและราชวงศ์ซาดีได้ยืนหยัดต่อต้านการรุกร่านจากต่างประเทศ อีกทั้งโมร็อกโกเป็นประเทศในแอฟริกาเหนือประเทศเดียวที่เลี่ยงการยึดครองจากจักรวรรดิออตโตมันได้ ราชวงศ์อเลาอัวซึ่งปกครองประเทศอยู่ในปัจุบันนั้นขึ้นมามีอำนาจในโมร็อกโกตั้งแต่ พ.ศ. 2174 ใน พ.ศ. 2455 โมร็อกโกถูกแบ่งเป็นโมร็อกโกในอารักขาของฝรั่งเศส โมร็อกโกในอารักขาของสเปนกับเขตสากลในแทนเจียร์และกลับมาได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2499 วัฒนธรรมชาวโมร็อกโกจะเป็นแบบผสมผสานตามอิทธิพลของเบอร์เบอร์ อาหรับ แอฟริกาตะวันตกและยุโรป

โมร็อกโกอ้างว่าเวสเทิร์นสะฮาราซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองซึ่งเคยเป็นสะฮาราของสเปนนั้นเป็นจังหวัดทางใต้ของโมร็อกโก หลังจากสเปนตกลงที่จะปลดปล่อยดินแดนนี้ให้โมร็อกโกและมอริเตเนียใน พ.ศ. 2518 ชาวซาห์ราวีได้ทำสงครามแบบกองโจร มอริเตเนียถอนตัวออกจากดินแดนที่มีสิทธิครอบครองใน พ.ศ. 2522 และสงครามอันยืดเยื้อก็ยุติจากการหยุดยิงใน พ.ศ. 2534 ปัจจุบันโมร็อกโกครอบครองดินแดนสองในสาม

โมร็อกโกปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญกับรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง กษัตริย์โมร็อกโกมีอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติอย่างมาก โดยเฉพาะการทหาร นโยบายต่างประเทศและศาสนา อำนาจบริหารออกใช้โดยรัฐบาล ขณะที่สภานิติบัญญัติเป็นของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรโมร็อกโกและราชมนตรีสภาทั้งสองสภา กษัตริย์สามารถออกพระราชกฤษฎีกาที่เรียกว่าดาฮีร์ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย นอกจากนี้กษัตริย์สามารถยุบสภาหลังจากปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ชาวโมร็อกโกส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามมีภาษาราชการคือภาษาอาหรับและภาษาเบอร์เบอร์ ภาษาเบอร์เบอร์เป็นภาษาหลักของโมร็อกโกก่อนที่อาหรับจะมามีบทบาทในคริสศ์ศตวรรษที่ 600 ภาษาอาหรับในโมร็อกโกเรียกว่า Darija โมร็อกโกเป็นสมาชิกของสันนิบาตอาหรับ สหภาพเมดิเตอร์เรเนียนและสหภาพแอฟริกา และมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ห้าของแอฟริกา

ประเทศโมร็อกโกตั้งอยูที่ละติจูด 27 องศาถึง 36 องศาเหนือและจากลองจิจูด 1 องศาถึง 17 องศาตะวันตก แต่หากร่วมพื้นที่ซาฮาราตะวันตกโมร็อกโกจะตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 21 องศาถึง 36 องศาเหนือและจากลองจิจูด 1 องศาถึง 17 องศาตะวันตก

พื้นที่ส่วนใหญ่ของโมร็อกโกเป็นภูเขา เทือกเขาแอตลาสตั้งอยู่ตรงกลางและทางตอนใต้ของประเทศ เทือกเขาริฟอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เทือกกเขาทั้งสองนี้มีชาวเบอร์เบอร์อาศัยอยู่ หากไม่นับซาฮาราตะวันตกจะมีพื้นที่ 446,550 กิโลเมตรมีขนาดเป็นอันดับที่ 57ของโลก ติดกับแอลจีเรียทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าชายแดนระหว่างสองประเทศถูกปิดตั้งแต่ พ.ศ. 2537

มีดินแดนห้าแห่งของสเปนบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในแอฟริกาเหนือที่ติดและอยู่ใกล้กับโมร็อกโกได้แก่เซวตาและเมลียา หมู่เกาะชาฟารีนัส โขดหินอาลูเซมัสและโขดหินเบเลซเดลาโกเมราและดินแดนพิพาทอีก 1 แห่งคือเกาะเล็กแพราจิล นอกจากนี้ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกยังใกล้กับหมู่เกาะคะแนรีของสเปน และมาเดราของโปรตุเกสทางเหนือของโมร็อกโกมีพรมแดนติดกับช่องแคบยิบรอลตาร์ที่สามารถส่งสินค้าระหว่างประเทศไปมาระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้

เทือกเขาริฟทอดตัวยาวตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ เทือกเขาแอตลาสที่อยู่กลางคล้ายกระดูกสันหลังของประเทศนั้นทอดตัวตั้งแต่ตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต้ ทางตะวันออกเฉียงใต้ประเทศมีทะเลทรายซาฮาราซึ่งไม่ค่อยมีประชากรอาศัยและไม่มีการก่อผลทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือบริเวณ 2 เทือกเขานี้ ขณะที่ประชากรทางใต้จะอยู่ในซาฮาราตะวันตกซึ่งเป็นอาณานิคมของสเปนในอดีตที่ถูกผนวกโดยโมร็อกโกเมื่อ พ.ศ. 2518 และอ้างว่าเป็นจังหวัดทางใต้

เมืองหลวงของโมร็อกโกคือเมืองราบัต เมืองใหญ่สุดเป็นเมืองท่าชื่อกาซาบล็องกา และเมืองอื่น ๆ ที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คนในการสำรวจสำมะโนประชากรโมร็อกโก 2557 อย่างมาร์ราคิช แฟ็ส แม็กแน็ส แทงเจียร์และซาเล่ห์

โมร็อกโกใช้ MA ในมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2 รหัสนี้ใช้เป็นพื้นฐานของโดเมนระดับบนสุดของโมร็อกโก.ma 

แผนที่ - ประเทศโมร็อกโก (Kingdom of Morocco)

ละติจูด / ลองจิจูด : 32° 0' 0" N / 6° 0' 0" W | เขตเวลา : UTC+0 | สกุลเงินตรา : MAD | เครื่องโทรศัพท์ : 212  

แผนที่

โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-ประเทศโมร็อกโก
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-ประเทศโมร็อกโกRailways_Morocco.jpg
Railways_Morocco.jpg
1380x1076
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศโมร็อกโกMoroccoWesternSaharaOMC.jpg
MoroccoWesternSahara...
929x1048
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศโมร็อกโกMorocco_Topography.jpg
Morocco_Topography.j...
1774x1549
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศโมร็อกโกSatellite_image_of_Morocco_in_January_2002.jpg
Satellite_image_of_M...
4732x3727
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศโมร็อกโกMap_of_Morocco.jpg
Map_of_Morocco.jpg
891x949
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-Un-morocco.png
Un-morocco.png
3038x2257
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-large_detailed_road_map_of_morocco_2.jpg
large_detailed_road_...
1508x2018
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-casablanca_1969.jpg
casablanca_1969.jpg
1406x1828
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-large_detailed_road_map_of_morocco_1.jpg
large_detailed_road_...
1328x1808
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-morocco_map2.gif
morocco_map2.gif
1558x1541
jyroc.files.wordpres...
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-morocco_map2.gif
morocco_map2.gif
1558x1541
www.quiet-merzouga.c...
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-large_detailed_road_map_of_morocco_with_airports.jpg
large_detailed_road_...
1383x1575
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-karte-2-38-en.gif
karte-2-38-en.gif
1450x1191
www.welt-atlas.de
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-Morocco_Sahara.gif
Morocco_Sahara.gif
1230x1305
www.guesswhereweare....
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-marokko.jpg
marokko.jpg
1287x1228
www.marokko-ferien.d...
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-political-map-of-Morocco.gif
political-map-of-Mor...
1412x1049
www.ezilon.com
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-Morocco-physical-map.gif
Morocco-physical-map...
1412x1045
www.ezilon.com
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-Morocco-road-map.gif
Morocco-road-map.gif
1412x1043
www.ezilon.com
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-14416311-kingdom-of-morocco--vector-map.jpg
14416311-kingdom-of-...
1149x1200
us.123rf.com
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-16878552-morocco-map.jpg
16878552-morocco-map...
1200x1149
us.123rf.com
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-MapNorth.jpg
MapNorth.jpg
1440x906
www.sueandbruce.com
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-Morocco_relief_location_map.jpg
Morocco_relief_locat...
1223x995
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-morocco-administrative-map.jpg
morocco-administrati...
1200x982
2.bp.blogspot.com
แผนที่-ประเทศโมร็อกโก-morocco-administrative-map.jpg
morocco-administrati...
1200x982
2.bp.blogspot.com
1 2 3 4 5 

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com