แผนที่ - ประเทศเซาท์ซูดาน (South Sudan)

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  ประเทศเซาท์ซูดาน

ประเทศเซาท์ซูดาน (South Sudan)

เซาท์ซูดาน (South Sudan) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (Republic of South Sudan) เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออก เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า จูบา ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอิเควทอเรียลกลางที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เซาท์ซูดานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทางตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับเอธิโอเปีย ทางใต้ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทางตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง และทางเหนือติดต่อกับซูดาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบึงตมซึ่งเกิดขึ้นจากแม่น้ำไนล์ขาว

หลังจากซูดานได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2499 ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายครั้ง ซึ่งมีบางช่วงที่เซาท์ซูดานได้รับสิทธิ์ในการปกครองตนเอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชจากประเทศซูดานขึ้น ผลปรากฏว่า ชาวเซาท์ซูดานเสียงข้างมากเกือบ 99% เห็นควรแยกตัวเป็นเอกราช และเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 9 กรกฎาคม เซาท์ซูดานก็กลายเป็นประเทศเอกราชโดยแยกตัวออกจากประเทศซูดาน

เซาท์ซูดานได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือจักรภพแห่งชาติ และยังได้รับการประกาศว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมจะสมัครเป็นสมาชิกในสันนิบาตอาหรับได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้แสดงความสนใจจะเข้าร่วมประชาคมแอฟริกาตะวันออก ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนในหลักการโดยรัฐสมาชิก เคนยาและรวันดา คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวางแผนจะประชุมกันในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่ออภิปรายถึงสมาชิกภาพและการรับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานอย่างเป็นทางการ ซึ่งในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติรับรองชาติเกิดใหม่นี้เป็นรัฐสมาชิกลำดับที่ 193 ของสหประชาชาติแล้ว 

แผนที่ - ประเทศเซาท์ซูดาน (South Sudan)

ละติจูด / ลองจิจูด : 7° 30' 0" N / 30° 0' 0" E | เขตเวลา : UTC+3 | เงินตรา : SSP | โทรศัพท์ : 211  

แผนที่

โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดานSouth_Sudan_location_map_Topographic.jpg
South_Sudan_location...
2408x1748
freemapviewer.com
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดานSouth_Sudan-administrative_map.jpg
South_Sudan-administ...
2300x1542
freemapviewer.com
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดานSouthSudanOMC.jpg
SouthSudanOMC.jpg
1083x800
freemapviewer.com
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดานSouth_Sudan_sat.jpg
South_Sudan_sat.jpg
1464x1099
freemapviewer.com
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-humanitarian_plan.jpg
humanitarian_plan.jp...
3175x2245
burningbillboard.org
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-sudan_hpm_A1.jpg
sudan_hpm_A1.jpg
3175x2245
www.sudantribune.com
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-txu-oclc-219400066-sudan_pol_2007.jpg
txu-oclc-219400066-s...
2148x2608
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-juba-map-optm.jpg
juba-map-optm.jpg
2275x1855
unmis.unmissions.org
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-South_Sudan_location_map_Topographic.png
South_Sudan_location...
2408x1748
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-132832-South%20Sudan%20Jonglei%20State%20-%20Detailed%20Transport%20Map%20%28as%20of%2025%20Nov%202012%29.png
132832-South%20Sudan...
2384x1684
img.static.reliefweb...
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-South_Sudan-administrative_map.png
South_Sudan-administ...
2300x1542
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-South_Sudan-administrative_map_PL.png
South_Sudan-administ...
2242x1542
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-twic-east-map3.jpg
twic-east-map3.jpg
1940x1557
dinkatwiceast.files....
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-twic-east-map3.jpg
twic-east-map3.jpg
1940x1557
jiengjang.files.word...
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-TR_unocha-ethnic-groups-map.jpg
TR_unocha-ethnic-gro...
1754x1241
www1.american.edu
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-sudan_map.jpg
sudan_map.jpg
1200x1507
www.nationsonline.or...
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-sudan_map.jpg
sudan_map.jpg
1200x1507
sirronaldsanders.com
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-south-sudan.jpg
south-sudan.jpg
1202x1503
2.bp.blogspot.com
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-south-sudan-map.png
south-sudan-map.png
1481x1045
2.bp.blogspot.com
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-sudan_pol00.jpg
sudan_pol00.jpg
1050x1328
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-9873156-south-sudan-map-flag-with-reflection-illustration.jpg
9873156-south-sudan-...
1005x1200
us.123rf.com
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-crs-south-sudan-crisis-map-131226.jpg
crs-south-sudan-cris...
1000x1023
codebookafrica.files...
แผนที่-ประเทศเซาท์ซูดาน-south-sudan-map.jpg
south-sudan-map.jpg
1137x875
acelebrationofwomen....
1 2 3 4 5 6 

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com