แผนที่ - ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyz Republic)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศคีร์กีซสถาน

ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyz Republic)

ที่ตั้ง คีร์กีซสถานมีที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างละติจูด 37 - 43 องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูด 71 – 80 องศาตะวันออก มีขนาดพื้นที่ 198,500 ตารางกิโลเมตร
รัฐธรรมนูญปี 1993 กำหนดให้คีร์กีซสถานมีการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประเทศคีร์กีซสถานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 จังหวัด (province; oblast) และ 2 นคร* (city; shaar) ได้แก่
แต่ละจังหวัดแบ่งเป็นอำเภอ (district; raion) ปกครองโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลาง ชุมชนในชนบทเรียกว่า อายึลโอกโมตู (aiyl okmotu) และประกอบด้วยหมู่บ้านเล็ก ๆ 20 หมู่บ้านเป็นอย่างมาก ปกครองตนเอง มีนายกเทศมนตรีและสภาที่ได้รับการเลือกตั้ง
; จำนวนประชากร : ประชากรของประเทศคีร์กีซสถานมีจำนวนทั้งสิ้น 5,264,000 คน (ก.ค. 2548)
 

แผนที่ - ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyz Republic)

ละติจูด / ลองจิจูด : 41° 30' 0" N / 75° 0' 0" E | เขตเวลา : UTC+6 | เงินตรา : KGS | โทรศัพท์ : 996  

แผนที่

แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถานKyrgyzstan_Topography.png
Kyrgyzstan_Topograph...
1705x1015
freemapviewer.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถานKyrgyzstan_regions_map.png
Kyrgyzstan_regions_m...
3008x1728
freemapviewer.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถานUn-kyrgyzstan.png
Un-kyrgyzstan.png
3042x2262
freemapviewer.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถานpage1-2484px-Kyrgyzstan_topography.pdf.jpg
page1-2484px-Kyrgyzs...
2484x1761
freemapviewer.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-kyrgyzstan-map-large.jpg
kyrgyzstan-map-large...
12137x6809
www.advantour.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-large_detailed_road_and_administrative_map_of_kyrgyzstan.jpg
large_detailed_road_...
12137x6809
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-Un-kyrgyzstan.png
Un-kyrgyzstan.png
3042x2262
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-Kyrgyzstan-Elevation-Shaded-Map.jpg
Kyrgyzstan-Elevation...
2206x2787
www.mappery.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-kyrgyzstan_trans-2005.jpg
kyrgyzstan_trans-200...
2006x2738
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-kyrgyzstan_physio-2005.jpg
kyrgyzstan_physio-20...
2006x2738
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-Kyrgyzstan_Report~Sources~Maps~Map-Geograph-Central_Asia-Kyrgyzstan-Roads-01A~~element1344.jpg
Kyrgyzstan_Report~So...
1779x2786
www.drben.net
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-kyrgyzstan_rel92.jpg
kyrgyzstan_rel92.jpg
1349x1355
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-kyrgyzstan_rel92.jpg
kyrgyzstan_rel92.jpg
1355x1349
images.nationmaster....
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-kyrgyzstan_pol.jpg
kyrgyzstan_pol.jpg
1553x1100
www.geoatlas.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-kyrgyzstan_road.jpg
kyrgyzstan_road.jpg
1553x1100
www.geoatlas.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-GRMC_Kyrgyzstan.JPG
GRMC_Kyrgyzstan.JPG
1600x975
2.bp.blogspot.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-kyrgyzstan_map-regional.jpg
kyrgyzstan_map-regio...
1500x998
2.bp.blogspot.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-Kyrgyzstan.jpg
Kyrgyzstan.jpg
1200x1215
www.history-map.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-Mapa-Topografico-de-Kirguistan-5671.jpg
Mapa-Topografico-de-...
1156x1192
mapas.owje.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-kyrgyzstan_topo96.jpg
kyrgyzstan_topo96.jp...
1156x1192
images.nationmaster....
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-detailed_road_and_administrative_map_of_kyrgyzstan.jpg
detailed_road_and_ad...
1373x1000
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศคีร์กีซสถาน-kyrgyzstan_pol_05.jpg
kyrgyzstan_pol_05.jp...
1373x1000
www.lib.utexas.edu
1 2 3 4 5 6 7 

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com