แผนที่ - ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)

โลก >  ทวีปยุโรป >  ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)

ธงชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (; บอสเนีย: ) บางครั้งย่อเป็น Bosnia, BiH, БиХ เป็นประเทศบอลข่านตะวันตกที่มีภูเขามาก เมืองหลวงชื่อซาราเยโว เดิมเป็นหนึ่งในหกสาธารณรัฐของอดีตยูโกสลาเวีย ได้รับเอกราชในสงครามยูโกสลาเวียในช่วงทศวรรษ 1990 และเนื่องจากข้อตกลงเดย์ตัน จึงเป็นรัฐในอารักขาของชุมชนนานาชาติ ปกครองโดยตัวแทนระดับสูงที่เลือกโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

 

แผนที่ - ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)

ละติจูด / ลองจิจูด : 44° 15' 0" N / 17° 49' 60" E | เขตเวลา : UTC+1:0 / UTC+2 | สกุลเงินตรา : BAM | เครื่องโทรศัพท์ : 387  

แผนที่

1 2 3 4 5 
 mapnall@gmail.com