แผนที่ - May Aūdany

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศคาซัคสถาน >  ปัฟโลดาร์ >  May Aūdany

May Aūdany

 

แผนที่ - May Aūdany

ละติจูด / ลองจิจูด : 51° 0' 0" N / 77° 30' 0" E | เขตเวลา : UTC+6 | สกุลเงินตรา : KZT | เครื่องโทรศัพท์ : 7  

แผนที่

กูเกิล-แผนที่-May Aūdany
กูเกิล
กูเกิล เอิร์ธ-แผนที่-May Aūdany
กูเกิล เอิร์ธ
โนเกีย-แผนที่-May Aūdany
โนเกีย
โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-May Aūdany
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-May Aūdany-Esri.WorldImagery
Esri.WorldImagery
แผนที่-May Aūdany-Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
แผนที่-May Aūdany-OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
แผนที่-May Aūdany-OpenStreetMap.HOT
OpenStreetMap.HOT
แผนที่-May Aūdany-OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads
แผนที่-May Aūdany-Esri.WorldTopoMap
Esri.WorldTopoMap

ประเทศ - ประเทศคาซัคสถาน

ธงชาติคาซัคสถาน
คาซัคสถาน มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐคาซัคสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางในทวีปเอเชีย และเป็นสาธารณรัฐในอดีตสหภาพโซเวียต มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในเอเชียกลาง ได้แก่ คีร์กีซถาน อุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียน คาซัคสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

คาซัคสถานเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก อย่างไรก็ดี มีพื้นที่กึ่งทะเลทราย (steppe) อยู่มาก จึงมีประชากรเป็นอันดับที่ 57 มีประมาณ 6 คน/ตร.กม.
สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO ภาษา
RU ภาษารัสเซีย (Russian language)
KK ภาษาคาซัค (Kazakh language)
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศอุซเบกิสถาน 
  •  ประเทศจีน 
  •  ประเทศคีร์กีซสถาน 
  •  ประเทศเติร์กเมนิสถาน 
  •  ประเทศรัสเซีย 

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com