แผนที่ - แขวงไชยบุรี (Xaignabouli)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศลาว >  แขวงไชยบุรี

แขวงไชยบุรี (Xaignabouli)

แขวงไชยบุรี (; ไซยะบูลี; อักษรละติน: Xaignabouli) เป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาวที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ มีพื้นที่ติดกับประเทศไทย ทางด้านจังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดน่าน, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลย เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยก่อนเสียดินแดนเมื่อปี พ.ศ. 2447 ทำให้แขวงนี้ไปขึ้นกับอินโดจีนของฝรั่งเศส

ไทยได้กลับคืนมาชั่วคราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อได้กลับคืนมาจึงตั้งเป็นจังหวัดลานช้าง แต่ต้องคืนกลับไปเหมือนเดิมหลังสงคราม เมื่อแขวงไชยบุรีกลับคืนไปเป็นของลาวอีกครั้ง จึ่งได้ตั้งชื่อว่า ไชยบุรี ซึ่งแปลว่า เมืองแห่งชัยชนะ ชัยชนะที่แขวงได้กลับคืนเป็นของลาวอีกครั้ง (แต่ก่อนไชยบุรีเป็นส่วนหนึ่งของแขวงหลวงพระบาง) 
ลิขสิทธิ์  วิกิพีเดีย

แผนที่ - กูเกิล

ละติจูด / ลองจิจูด : 18° 30' 0" N / 101° 30' 0" E | เขตเวลา : UTC+7 | เงินตรา : LAK | โทรศัพท์ : 856  

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...

นคร, หมู่บ้าน,...


เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com