แผนที่ - เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (Roi Et)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศไทย >  จังหวัดร้อยเอ็ด >  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (Roi Et)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมืองทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้ามากมายโรงแรมชั้นนำ 
ลิขสิทธิ์  วิกิพีเดีย

แผนที่ - กูเกิล

ละติจูด / ลองจิจูด : 16° 3' 24" N / 103° 39' 11" E | เขตเวลา : UTC+7 | เงินตรา : THB | โทรศัพท์ : 66  

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com