แผนที่ - เขตมีนบุรี (Khet Min Buri)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศไทย >  กรุงเทพมหานคร >  เขตมีนบุรี

เขตมีนบุรี (Khet Min Buri)

เขตมีนบุรี เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองและลำรางไหลผ่านหลายสาย ในอดีตเป็นเรือกสวนไร่นา บ่อปลา นาบัว และไร่หญ้า แต่ปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากพื้นที่หลายแห่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น หมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ สถานที่ประกอบการทั้งเล็กและขนาดใหญ่ 
ลิขสิทธิ์  วิกิพีเดีย

แผนที่ - กูเกิล

ละติจูด / ลองจิจูด : 13° 48' 45" N / 100° 45' 12" E | เขตเวลา : UTC+7 | เงินตรา : THB | โทรศัพท์ : 66  

Administrative Subdivision

นคร, หมู่บ้าน,...


เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com