แผนที่ - อำเภอจัตุรัส (Amphoe Chatturat)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศไทย >  จังหวัดชัยภูมิ >  อำเภอจัตุรัส

อำเภอจัตุรัส (Amphoe Chatturat)

อำเภอจัตุรัส เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ และเป็นประตูสู่จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 38 กิโลเมตร เป็นเมืองขนาดใหญ่ทางตอนล่าง และเป็นเมืองคู่แฝดความเจริญควบคู่กับเมืองชัยภูมิ อำเภอจัตุรัสเป็นอำเภอกระจายความเจริญอย่างกว้างขวางไม่กระจุกอยู่ที่ตัวอำเภอเหมือนอำเภออื่นๆ จัตุรัสเป็นเมืองที่มีความเจริญที่สุดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร จะเห็นได้จากแหล่งธุรกิจที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี แม็คโคร โกลบอลเฮาท์ หรือธุรกิจใหญ่ ๆ ที่เข้ามาลงทุนในจังหวัด จะตั้งสาขาระหว่าง เมืองชัยภูมิ กับ เมืองจัตุรัส เพราะเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า ทั้งทางถนน ขนาดช่องทาง 4 เลนจราจรยาวผ่านตลอดทั้งอำเภอจนถึงตัวจังหวัด และการขนส่งระบบราง ซึ่งมีสถานีรถไฟในตัวอำเภอเพียงแห่งเดียวของจังหวัดและอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นชุมทางรถไฟ เพื่อเชื่อมต่อไปยังตัวจังหวัดชัยภูมิ การคมนาคมที่สะดวกนี่เอง จึงทำให้การค้าการลงทุนด้านโรงงานอุตสาหกรรมและตลาดอสังหาริมทรัพย์ เติบโตขึ้นทุกปี อำเภอจัตุรัส มีจำนวนโรงงานตั้งอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 มีจำนวนการจ้างแรงงานสูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด และมีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดชัยภูมิ การจ้างแรงงานที่สูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเป็นการจ้างงานในประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ อำเภอจัตุรัสจึงมีความสำคัญเทียบเท่ากับอำเภอเมืองชัยภูมิ นับเป็นอำเภอที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน 
ลิขสิทธิ์  วิกิพีเดีย

แผนที่ - กูเกิล

ละติจูด / ลองจิจูด : 15° 33' 54" N / 101° 50' 44" E | เขตเวลา : UTC+7 | เงินตรา : THB | โทรศัพท์ : 66  

กูเกิล แอดเซนส์

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com