แผนที่ - อำเภอจัตุรัส (Amphoe Chatturat)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศไทย >  จังหวัดชัยภูมิ >  อำเภอจัตุรัส

อำเภอจัตุรัส (Amphoe Chatturat)

อำเภอจัตุรัส เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ เดิมมีฐานะเป็นเมืองชื่อ "เมืองสี่มุม" (หรือเมืองแก้วจตุ) ขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2311 รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี มีเจ้าเมืองปกครอง คือพระยานรินทร์สงคราม ในสมัยนั้นมีพื้นที่อาณาเขตกว้างขวางมาก กล่าวคือ มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 6 อำเภอทางใต้ของจังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 38 กิโลเมตร จัตุรัสเป็นอำเภอขนาดใหญ่ ศูนย์กลางความเจริญทางตอนใต้ และเป็นประตูสู่จังหวัดชัยภูมิ จัตุรัสเป็นอำเภอกระจายความเจริญอย่างกว้างขวางไม่กระจุกอยู่ที่ตัวอำเภอเหมือนอำเภออื่น ๆ เป็นเมืองที่มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร เพราะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งสินค้า ทั้งทางถนน ขนาดช่องทาง 4 เลนจราจรยาวผ่านตลอดทั้งอำเภอจนถึงตัวจังหวัด และการขนส่งระบบราง ซึ่งมีสถานีรถไฟในตัวเมืองเพียงแห่งเดียวของจังหวัดและอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นชุมทางจัตุรัส เพื่อเชื่อมต่อไปยังตัวจังหวัดชัยภูมิ (ชุมทางจัตุรัส-ชัยภูมิ-เลย-หนองบัวลำภู) การคมนาคมที่สะดวกนี่เอง จึงทำให้การค้าการลงทุนด้านโรงงานอุตสาหกรรมและตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโตขึ้นทุกปี อำเภอจัตุรัสมีจำนวนโรงงานตั้งอยู่หนาแน่นเป็นอันดับที่ 2, มีจำนวนการจ้างแรงงานสูงเป็นอันดับที่ 1, มีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับที่ 2 และมีอัตราการจ้างแรงงานที่สูงเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด โดยเป็นการจ้างงานในประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกจากนี้ อำเภอจัตุรัสยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 1 ใน 6 โครงการ แผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ 12 ปี (พ.ศ. 2556-2567) กล่าวคือ พัฒนาเมืองจัตุรัสให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการจัดการการส่งสินค้า เป็นจุดขนถ่ายสินค้าและจุดพักรถขนสินค้าทั้งทางรถไฟและรถยนต์ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางสู่ท่าเรือและท่าอากาศยานนานาชาติ อำเภอจัตุรัสจึงเป็นอำเภอที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน 
ลิขสิทธิ์  วิกิพีเดีย

แผนที่ - กูเกิล

ละติจูด / ลองจิจูด : 15° 33' 54" N / 101° 50' 44" E | เขตเวลา : UTC+7 | เงินตรา : THB | โทรศัพท์ : 66  

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com