แผนที่ - อำเภอกันทรลักษ์ (Kantharalak)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศไทย >  จังหวัดศรีสะเกษ >  อำเภอกันทรลักษ์

อำเภอกันทรลักษ์ (Kantharalak)

อำเภอน่าอยู่อันดับที่ 9 ของประเทศไทยเป็นอำเภอขนาดใหญ่ มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษและมีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม่รวมอำเภอที่เป็นตัวจังหวัด) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่มากมาย พร้อมทั้งมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเกษตรกรรมผลิตพืชผลออกจำหน่ายอยู่หลายประเภท เช่น เงาะ ทุเรียน ลำไย สะตอ ลิ้นจี่ ยางพารา และผักสวนครัว 
ลิขสิทธิ์  วิกิพีเดีย

แผนที่ - กูเกิล

ละติจูด / ลองจิจูด : 14° 38' 26" N / 104° 38' 60" E | เขตเวลา : UTC+7 | เงินตรา : THB | โทรศัพท์ : 66  

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com