แผนที่ - ประเทศไทย (Kingdom of Thailand)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศไทย

ประเทศไทย (Kingdom of Thailand)

ประเทศไทย หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติอันตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนด้านตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดประเทศพม่าและลาว มีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา มีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และการปกครองส่วนภูมิภาค จัดระเบียบเป็น 76 จังหวัด

ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก คือ ประมาณ 66 ล้านคน โดยมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันมาก อาทิ พัทยา, ภูเก็ต, กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เช่นเดียวกับการส่งออกอันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้วยจีดีพีของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าราว 334,026 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ประมาณใน พ.ศ. 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยนับว่าใหญ่เป็นอันดับที่ 30 ของโลก

ในอาณาเขตประเทศไทย พบหลักฐานของมนุษย์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้าแสนปี นักประวัติศาสตร์มักถือว่าอาณาจักรสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งต่อมาตกอยู่ในอิทธิพลของอาณาจักรอยุธยา อันมีความยิ่งใหญ่กว่า และมีการติดต่อกับชาติตะวันตก อาณาจักรอยุธยามีอายุยืนยาว 417 ปีก็เสื่อมอำนาจและล่มสลายไปโดยสิ้นเชิง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนาอาณาจักรธนบุรี เหตุการณ์ความวุ่นวายในช่วงปลายอาณาจักร นำไปสู่ยุคสมัยของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ช่วงต้นกรุง ประเทศเผชิญภัยคุกคามจากชาติใกล้เคียง แต่หลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ชาติตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลในภูมิภาคเป็นอย่างมาก นำไปสู่การเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาหลายฉบับ และการเสียดินแดนบางส่วน กระนั้น ไทยก็ยังธำรงตนมิได้เป็นอาณานิคมของชาติใด ๆ ต่อมาจนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร และในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย และไทยได้เข้ากับฝ่ายอักษะในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง จนช่วงสงครามเย็น ไทยได้ดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา ทหารเข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยอย่างมากหลังปฏิวัติสยามอยู่หลายสิบปี กระทั่งมีการตั้งรัฐบาลพลเรือน และเข้าสู่ยุคโลกเสรีในปัจจุบัน 
ลิขสิทธิ์  วิกิพีเดีย

แผนที่ - กูเกิล

ละติจูด / ลองจิจูด : 15° 30' 0" N / 101° 0' 0" E | เขตเวลา : UTC+7 | เงินตรา : THB | โทรศัพท์ : 66  

แผนที่

กูเกิล เอิร์ธ-แผนที่-ประเทศไทย
กูเกิล เอิร์ธ
โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-ประเทศไทย
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-ประเทศไทย-thailand_map.jpg
thailand_map.jpg
6029x10973
www.kohtaotoday.com
แผนที่-ประเทศไทย-thailand_map.jpg
thailand_map.jpg
2481x3509
etcserv.pnru.ac.th
แผนที่-ประเทศไทย-large_detailed_road_and_administrative_map_of_thailand.jpg
large_detailed_road_...
2006x3563
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศไทย-provinces.jpg
provinces.jpg
2006x3563
escati.com
แผนที่-ประเทศไทย-Thailand_location_map_Topographic.png
Thailand_location_ma...
2000x3517
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศไทย-Un-thailand.png
Un-thailand.png
2348x2947
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศไทย-Geological-Map-Of-Thailand.jpg
Geological-Map-Of-Th...
1984x3255
www.mapofthailand.or...
แผนที่-ประเทศไทย-provinces-in-thailand.jpg
provinces-in-thailan...
2095x2963
www.mapofthailand.or...
แผนที่-ประเทศไทย-provincesinthailand.jpg
provincesinthailand....
2095x2963
www.pattayavacation....
แผนที่-ประเทศไทย-central.gif
central.gif
2442x2520
www.pattaya-at-night...
แผนที่-ประเทศไทย-thailand_map.gif
thailand_map.gif
2442x2520
www.beerlagewebdesig...
แผนที่-ประเทศไทย-thailand_physio-2013.jpg
thailand_physio-2013...
2008x2961
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศไทย-thailand_admin-2013.jpg
thailand_admin-2013....
2008x2961
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศไทย-thailand-grid-2001.jpg
thailand-grid-2001.j...
1945x2856
www.geni.org
แผนที่-ประเทศไทย-thailand-map-1.jpg
thailand-map-1.jpg
2282x2155
www.orangesmile.com
แผนที่-ประเทศไทย-map.jpg
map.jpg
1500x2585
www.siamhotel.net
แผนที่-ประเทศไทย-mapthailand02.jpg
mapthailand02.jpg
1500x2585
www.busdenuit.com
แผนที่-ประเทศไทย-north-east-thailand-map.jpg
north-east-thailand-...
1792x2072
mapsofthailand.s3.am...
แผนที่-ประเทศไทย-map-landkaart-thailand2.jpg
map-landkaart-thaila...
1319x2502
carolien0801.files.w...
แผนที่-ประเทศไทย-karte-thailand-regionen.png
karte-thailand-regio...
1493x2175
www.weltkarte.com
1 2 3 4 5 6 7 8 

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...

กูเกิล แอดเซนส์

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com