Språk - Zulu (språk)

Språk  >  Zulu

Zulu (språk)

Zulu, även känt som isiZulu, är ett språk som talas av ungefär 9 miljoner människor. Majoriteten av dem (över 95 procent) bor i Sydafrika, men det finns också zulutalare i Swaziland och Moçambique. Zulu är ett av Sydafrikas 11 officiella språk och också det språk som flest talar (23 procent av Sydafrikas befolkning har det som modersmål och ungefär 50 procent förstår det).

Zulu är ett agglutinerande språk och tillhör språkgruppen ngunispråk, som ingår bantuspråken. Utöver de 15 klickljuden märks i språkets fonologi även en tonad bilabial implosiva ("implosivt b"). Denna brukade återges i skrift med tecknet (versal Б), men nu används b för detta ljud (och digrafen bh för det explosiva [b]-et, förutom efter nasalerna där [b] alltid uttalas).

Skriftspråkets utveckling kontrolleras av Zulu Language Board i KwaZulu-Natal.

Språkets kända historia är knapp. Ngunifolket vandrade till dagens Sydafrika från Kongobäckenet ungefär under 1500-talet; zulufolket uppstod inom mthethwa i början av 1700-talet, men det är svårt att säga om deras språk var särskilt från andra ngunidialekter. Dagens zulu, xhosa och swati är ganska nära varandra. Zulu ingår i den så kallade zunda-gruppen (tillsammans med xhosa och till skillnad från swati, phuthi och ndebele).

Zulu tillhör sydöstra gruppen inom Bantu språken (Ngunigruppen). Utöver isiZulu tillhör även isiXhosa, siSwati och siNdebele i språkgruppen Nguni. Språkvetare uttalar oftast inte prefixen framför namnen på språken, utan exempelvis endast zulu istället för isiZulu. Dock har det blivit vanligare bland den sydafrikanska befolkningen att uttala prefixen i namnen på språken efter apartheidtiden.

Den zulumigrerande befolkningen har tagit det till angränsande regioner, särskilt till Zimbabwe, där zulu kallas (de Norra) ndebele. IsiZulu är nära besläktat med det andra sydafrikanska språket isiXhosa, vilket också är ett stort språk i Sydafrika.

Land

Lesotho

Lesotho, formellt Konungariket Lesotho (kolonialt namn: Basutoland), är en monarki i södra Afrika, en enklav till, och alltså på alla sidor omgivet av, Sydafrika och ett av de minsta länderna i Afrika. Landet är bergigt, och är ett av världens ekonomiskt minst utvecklade länder, med begränsade resurser och ett starkt beroende av Sydafrika. Omkring en fjärdedel av den yrkesarbetande befolkningen arbetar i Sydafrika, många i gruvorna.

Lesotho var tidigare den brittiska besittningen Basutoland, och enades till ett kungarike omkring 1820 av Moshoeshoe I. Då befolkningen kände sig hotad av boerna i Oranjefristaten valde landet 1868 att bli ett brittiskt protektorat. Från 1871 till 1884 var det inlemmat i Kapprovinsen, och blev därefter återigen ett eget protektorat. Landet blev självständigt 1966, med Moshoeshoe II som kung. Vid dennes död 1996 blev hans son insatt som kung Letsie III.

Sydafrika

Sydafrika, formellt Republiken Sydafrika, är en republik i Afrika, längst söderut på den afrikanska kontinenten. Landet har kust mot Indiska oceanen i öst och Atlanten i väst, samt gränsar i norr till Namibia, Botswana och Zimbabwe, i öst till Moçambique och Swaziland. Lesotho utgör en enklav i Sydafrikas östra del. Sydafrika omfattar även de obebodda öarna Prince Edward Island och Marion Island i Indiska oceanen, cirka 1 900 km sydost om Kapstaden. 1990 blev Namibia självständigt från Sydafrika. Efter en övergångsperiod med delat styre lämnades år 1994 den sydafrikanska exklaven, den strategiskt viktiga djuphavshamnstaden Walvis Bay tillbaka till Namibia.

Landskapet domineras av en stor inlandsplatå med omgivande bergsområden. Längs kusten ligger en låg, smal kustzon. Klimatet är subtropiskt och fuktigt på östkusten, och tempererat och torrare på platån i väst. Sydafrika är mycket mineralrikt, och har en välutbyggd industri och infrastruktur. Landet spelar en betydande politisk och ekonomisk roll i regionen.

Språk

Zulu language (English)  Lingua zulu (Italiano)  Zoeloe (Nederlands)  Zoulou (Français)  IsiZulu (Deutsch)  Língua zulu (Português)  Зулу (Русский)  Idioma zulú (Español)  Język zulu (Polski)  祖鲁语 (中文)  Zulu (Svenska)  Limba zulu (Română)  ズールー語 (日本語)  Зулу (Українська)  Зулуски език (Български)  줄루어 (한국어)  Zulun kieli (Suomi)  Bahasa Zulu (Bahasa Indonesia)  Zulų kalba (Lietuvių)  Zulu (Dansk)  Zuluština (Česky)  Zuluca (Türkçe)  Зулу (Српски / Srpski)  Suulu keel (Eesti)  Zulu nyelv (Magyar)  Zulu jezik (Hrvatski)  Zulu valoda (Latviešu)  Ζουλού γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Zulu (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com